AVVISO RITIRO KIT SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA